Meme Büyütme

Kişinin kendi isteği, sosyal çevre gibi faktörlerle küçük memeli olan kadınlar meme büyütme istemektedirler. Bu durum doğumsal tek başına ya da başka hastalıklarla beraber olabilmektedir. Meme büyütme için günümüzde en etkin ve kalıcıyöntem silikon protezlerdir. Yağ enjeksiyonu veya aquafilling denilen su tutan maddelerin göğüs içine enjeksiyonu ile de meme büyütme sağlamak mümkündür.

Bunlar uygulaması daha kolay ancak kalıcı olmayan yöntemlerdir. Silikonlar çeşitli boyutlarda olmakla beraber damla ve yuvarlak şekilli eşitlieri bulunmaktadır. Operasyon öncesinde yapılan değerlendirme ve hasta istekleri doğrultusunda silikon boyutları ve şekli seçilmelidir.

Meme silikonu hastada meme kanseri riskini arttırmaz ya da daha sonra yapılacak meme muayenesi kontrollerine engel olmaz. Fakat geçirilecek olan operasyon sonrasında meme dokusunda değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır.

Silikonlar vücuda yabancı cisimler olduklarından zamanla bunlara karşı reaksiyon gelişebilir ve etraflarında vücut tarafından oluşturulan zararsız sadece şekil bozukluğuna neden olan kapsül denilen bir zar oluşabilir.Bu duruma kapsül kontraktürü adı verilir. Hafif ve orta derecede bir kapsül kontraktürü hastada çok fazla rahatsızlığa neden olmaz ve görünümde bir bozukluk yaratmaz, dışarıdan masajla ya da ufak cerrahi girişimlerle giderilebilir. İleri derecede kapsül kontraktürü varsa protezin çıkarılması gerekebilir. Protezin yırtılması nadir görülen bir durumdur. Böyle durumlarda protezin değişmesi gerekmektedir.

Ameliyat genel anestezi ile yapılır. Koltuk altından, meme altındaki oluktan veya meme başından yapılan kesiler ile meme silikonu yerleştirilebilir. Ameliyat sonrası içerde sıvı birikmesini önlemek için dren takılabilir.Ameliyat sonrasında 1 hafta sonra günlük işlere dönebilir. 6 hafta şekillendirici sütyen kullanmaları ve ağır spor yapmamaları gerekmektedir.

Meme ameliyatları psikososyal açıdan yüz güldürücü sonuçları olan ameliyatlardır.