Saç Ekimi

Saç ekimi, dökülmeye karşı daha dirençli olan başın arka kısmından kıl kökleri alınarak başın saçsız bölgelerine ekilmesi işlemidir.Yaygın olarak kullanılan iki yöntem vardır; FUE ve FUT yöntemi.

FUT (foliküler ünite transplantasyonu) yönteminde kafanın arka kısmındaki saçlı alandan bir parça cilt saçlar ile berber çıkartılır ve açılan alan karşı karşıya dikilir.

Bu cilt parçasından saç kökleri ayrılarak gereken saçsız alana ekimi yapılır. Bu işlem sonrasında başın arka kısmında kalıcı bir iz olur bazen genişleme gösterebilir ve bu bölgede duyu kaybı oluşabilir.

FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyon) yönteminde, saç folikülleri mikro motor yardımıyla tek tek alınmaktadır. Bu yöntemle başın arkası, sırt, ense veya göğüsten de folikül alınabilir. FUE yöntemi ile ekim kliniğimizde uygulanmaktadır.

Ekim öncesi işlem yapılacak bölgeler natür saç yapısıyla uyumlu bir şekilde işaretlenir. Saç ekimindeki en önemli nokta kıl köklerinin doğru yönde ekiminin yapılmasıdır. Ön kısımlara çizgi şeklinde olmayan tekli ekimler yapılması daha doğal bir görünüm oluşmasını sağlar.

İşlem yapılacak bölgeler traş edilir ve lokal anesteziyle uyuşturulur. Mikro motor ile greftler toplanır. Bu yöntem sayesinde 3000-4000 arası greft toplanabilir. Greftler hazırlandıktan sonra ekim işlemine geçilir. Saç ekimi sonrasında hastanede yatmaya gerek yoktur. Saç ekimi sonrasında mevcut ilk saçlar dökülür ve yeni saçlar yaklaşık 3 ay sonra çıkmaya başlar ve tam sonuç ortalama 1 senede elde edilir.

FUE ve FUT yöntemlerine ek olarak DHI yöntemiyle de hizmet sunmaktayız. Bu teknikte donör bölgeden topladığımız saç greftleri, DHI'ye özel tasarlanmış olan Choi/ İmplanter kalemi ile kanal açılmadan doğrudan kelleşen ve seyrekleşen alana ekilir. DHI tekniği ile her bir saç greftini; doğru yön,açı ve derinlikte yerleştirme imkanı bulunmaktadır. Saç ekimi ile ekilen saç kökleri kalıcıdır. Kişinin hayatı boyunca büyümeye devam eder.