Travma Sonrası Açık Yaralar

Travma sonrasında dikiş ile kapatılamayan veya doku kaybı içeren yaralar oluşabilir. Bu açık yaralar kemik, sinir ve damar dokularını açığa çıkarabilir. Bu durumlarda acil operasyon gerekmektedir. Yüzeyel yaralanmalar pansumanla taedavi edilebilir.

Bu tip yaraların kapatılmasında cilt greftleri, lokal cilt flepleri, pediküllü veya serbest kas ve deri flepleri kullanılabilir. Defektin ebatına ve içerdiği dokuya göre kemik kaybı da var ise damarlı ya da damarsız kemik nakli de yapmak gerekebilir. Geniş yaralanması olan hastalar genellikle hastanede yatırılarak tedavi edilmelidir. Tedavi süresi birkaç gün ile haftalar arasında değişebilir. Tam iyileşme hastanın ek hastalıklarına, yaralanmanın durumuna, tercih edilen tedavi yöntemine göre değişiklik göstermektedir.