Meme Rekontrüksiyonu

Mastektomi (meme alınması) kanser ya da başka hastalıklar nedeniyle genel cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Hastaların birçoğu yeniden meme oluşturulması için plastik cerrahlara başvurmaktadırlar. Bu aşamadaki en önemli soru, hastanın meme rekonstruksiyonu için aday olup olmadığıdır.

Hasta için genel cerrah, onkolog ve plastik cerrah tarafından ortak bir değerlendirme sonrasında karar verilmelidir. Rekonstruksiyon kararı verildikten sonra hastanın vücut yapısı, diğer memesinin büyüklüğü, istediği yeni meme şekli, varsa kalan meme dokusu ve cildin durumuna göre yöntem seçilmelidir.

Genel olarak 2 ana yöntem vardır. Hastanın kendi vücut dokusunun kullanılması ve implantlar (silikon, doku genişletici) ile yapılan yöntemlerdir. Her iki yöntem de mastektomi ile eş zamanlı ya da geciktirilmiş rekonstruksiyon olarak uygulanabilir.

İmplantlar ile yapılan rekonstruksiyon yöntemleri

Mastektomi ile eş zamanlı yapılan ameliyatlarda korunan meme cildi dokusu eğer yeterli ise meme cildi veya göğüs kası altına silikon protezler yerleştirilerek yeni meme oluşumu sağlanabilir. Bu ameliyatlarda daha çok anatomik (damla) protezler tercih edilmektedir. Bu yöntem diğer yöntemlere göre daha kolay ve kısa sürede iyileşme sağlamaktadır.

Eğer kalan cilt dokusu yetersiz ise 2 aşamalı bir operasyon uygulanır. Öncelikle mevcut cilt dokusunun genişletilmesi için cilt ve kas altına doku genişletici protezler (expander) yerleştirilir. Bu protezler hafta 2 -3 defa serum fizyolojik ile şişirilerek ortalama 2-3 ayda gerekli olan fazla cilt elde edilmektedir. 2. Aşamada ise mevcut doku genişletici çıkarılarak yerine kalıcı protez koyulmaktadır.

Bu ameliyatlarda görülen komplikasyonlar, enfeksiyon, hematom, ciltte doku kaybı, protezin cildi vurması ya da ciltten dışarıya çıkması, kapsül oluşumudur. Bur sonuçların düzeltilmesi için cerrahi işlem gerekebilir hatta protezin çıkarılması bile gerekebilir.

Kendi vücut dokusundan yeni meme yapılması

Hastanın daha çok sırt ve karın dokusundan yeni meme oluşturulması için dokular transfer edilebilmektedir. Bu ameliyatlar implant ile rekonstruksiyona göre daha büyük ve zahmetli ameliyatlardır.

Sırttan doku transferinde latissimus kası bazen cildi ile beraber alınarak koltuk altından tünelden geçirilerek meme bölgesine getirilir. Bazı durumlarda yeterli hacim sağlanması için kas altına protez yerleştirilmesi gerekebilir.

Karın dokusundan yapılan yöntemler biraz daha zahmetli fakat doğala en yakın yöntemlerdir. Mikrocerrahi uygulama yani damarların mikroskop altında dikilmesi gerekebilir. Bazen karın kası da beraberinde kullanılmaktadır. Dezavantaj olarak iyileşme süresi biraz daha uzundur. Karın kası kullanılması karın fıtığı riskini arttırabilir. Bu ameliyatlarda karın germe de uygulandığı için daha düz bir karın görünümü ile hastalara estetik bir avantaj sağlamaktadır.

Meme başı oluşturuması ve asimetri düzeltilmesi

Meme rekonstrüksiyonunda, meme başı rekonstrüksiyonu için ya da karşı meme ile eşitliği sağlamak için ek prosedürler uygulanabilir. Bunlar meme rekonstrüksiyonuna göre oldukça kolay işlemlerdir. Meme başı için kasıktan yama alınabilir ya da hasta uygun renkte dövme yaptırabilir. Asimetri için ise yeni oluşturulan memenin tam halini almasından sonra küçültme ve dikleştirme işlemleri uygulanarak eşitleme sağlanabilmektedir.

Yeniden meme oluşturulması ameliyatları sonrası ortalama 3-4 gün hastanede yatış süresi vardır. Tercih edilen yönteme bağlı olarak 1 hafta ile 3 hafta arasında iyileşme süresi vardır.

Meme rekonstruksiyonu, hastayı psikososyal olarak da iyileştirir. Sonrasında yapılacak olan kanser tevdisini ve takiplerini etkilemez aksine radyoterapinin vücuda verdiği zararı azaltır.