Ameliyatsız Yöntemler Sayfa 7

Botox

Botox, botulinum toksini A’nın tedavi amaçlı formudur. İçeriği botilinum bakterisinden elde edilen bir toksindir ve toksin kırmızı kaslarda geçici süreli felç oluşturarak etki gösterir. Tıpta 1960 yılında nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır.