Uzm. Dr. Zumreta RİZVANOVİC

Saç Ekim Merkezi Sorumlusu

zumreta-rizvayanovic-265px265-4395

Eğitim:

 • İlkögrenim ve Lise:Bratstvo Jedinstvo O.Ş.,Ekonomsko-Trgovinska Şkola, Novi Pazar, SFR Yugoslavija. (1982-1993)
 • Üniversite:Priştina Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1994-1996)
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi(1998- 2008 mezuniyet)
 • Observership: Selçuk Üniversitesi Plastik, Rekonstrktif ve Estetik Cerrahi Klinigi
 • Uzmanlık Egitimi: Sarajevo Üniversitesi(Bosna Hersek), Plastik Cerrahi Klinigi
 • Adana Numune Egitim Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi
 • Uzmanlık Tezi: Alt Ekstremite Geniş Defektlerinde Perforator Flepler ile Onarım: Serbest Flep ile Rekonstrüksiyona Alternatif Çözüm
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hizmet vermektedir.

Katıldığım Bilimsel Toplantılar ve Sunumlar:

 1. 7th Congress of the Balkan Association of Plastic, ReconstructiveandAestheticSurgery (BAPRAS) ,September 2011, in Sarajevo . B&H.
 2. 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, ReconstructiveandAestheticSurgery(BAPRAS) andthe IPRAS Academy forAestheticSurgery Training ‘The Art of TheFace’. 5-8 Septemeber 2013, Budva, Montenegro

Bildirim Sunumu:

‘Metatarsalarteryperforator (map)-basedpropellerflap. Anı Çinpolat, Zumreta Rizvanoviç, Gamze Bektaş, Özlenen Özkan, Ömer Özkan, Koray Coşkunfırat.

 1. 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi. 24-27 Nisan 2014. Antalya.
 2. 23. Temel Mikrocerrahi Kursu, 20 -24 Ocak 2015. Adana Çukurova Üniversitesi (kursiyer olarak).
 3. 2nd İnternationa lCongress on Stem Cell and Cellular Therapies. 15-18 Ekim 2015 Antalya.
 4. Plastik Cerrahide Hücresel Tedavi Uygulamaları ve Uygulama Sınırları. 8. Mayıs 2015. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İstanbul.
 5. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 11-14 Ekim 2017, Antalya.
 6. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 22. Ulusal Kongresi 13-14 Ocak 2017, İstanbul.

Kitap bölümleri:

1.Ozad U, Cinpolat A, Bektas G, Rizvanovic Z. İmprovement steps of plastic surgery to tissue engineering by nanotechnology. NanostructuresforNovelTherapySynthesis, Characterizationand Applications. A volüme in Micro and Nano Technologies 2017. Pages 409-427.

Yayınlar:

  1. Cinpolat A, Bektas G, Ozkan O, Rizvanovic Z, Seyhan T, Coskunfırat OK, Ozkan O. Metatarsalarteryperforator-based propeller flap. Microsurgery 2014 May 34(4): 287-91.
  2. Cinpolat A, Bektas G, Coskunfırat N, Rizvanovic Z, Coskunfırat OK. Comparing various surgical delay method swithis chemicpreconditioning in thteat TRAM flap model. J Reconstr. Microsurg. 2014 Jun;30(5):335-42.
  3. Cinpolat A, Seyhan T, Rizvanovic Z, Demirturk P, Bektas G. A Very Rare Complication: Keloid Formation After Circumcision and İts Treatment: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reporst 2015; 23(4):444-446.
  4. Seyhan T, Gümüş N, Rizvanovic Z, İnal H.İ, Fariz S. Unilateral Mandible Condylar Hyperplasia Causing Facial Asymmetry: Case Report 2014;2(1):1-4.